Iphone 5S
2.6.2020todistaja, todistelu, virkamiehen vastustaminen, oikeudenkäynti rikosasiassa, rikosasia, pääkäsittely

To­dis­ta­jan kuu­le­mi­sen sal­li­mis­ta pu­he­li­mit­se ei pidetty so­ve­li­aa­na vastaajan jäätyä pois pää­kä­sit­te­lys­tä

Ho­vioi­keus katsoi,  ettei ti­lan­tees­sa ollut so­ve­lias­ta sallia keskeisen to­dis­ta­jan kuu­le­mis­ta pu­he­li­mit­se, koska mah­dol­li­suu­det arvioida pu­he­li­mit­se kuullun to­dis­ta­jan ker­to­muk­sen us­kot­ta­vuut­ta olivat olleet ku­va­tuis­sa oloissa selvästi riit­tä­mät­tö­mät ja kysymys oli käy­tän­nös­sä ollut ainoasta ja rat­kai­se­vas­ta syytettä tukevasta näytöstä. Asiassa oli ollut eri­tyi­ses­ti vastaajan poissa ollessa ko­ros­tu­nut tarve sille, että todistaja olisi ollut pää­kä­sit­te­lys­sä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti paikalla häntä kuul­taes­sa.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.