This shot accidentally looks like a car crash just is about to happen, perfect if you need a photo for that purpose.
5.6.2020nuori rikoksentekijä, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, luvaton käyttö, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, vahingonkorvaus, kohtuus, vahingonkorvauksen sovittelu

Nuoren kor­vaus­vel­vol­li­suut­ta va­kuu­tus­yh­tiöl­le ei ollut pe­rus­tel­tua koh­tuul­lis­taa sitä puol­ta­vis­ta seikoista huo­li­mat­ta

VahL 2 luvun 2 §:n pe­rus­teel­la alle 18-vuotias on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan ai­heut­ta­mas­taan va­hin­gos­ta vain koh­tuul­li­se­na pi­det­tä­vän määrän. Koh­tuul­lis­ta­mis­kyn­nys on sitä korkeampi, mitä moi­tit­ta­vam­mas­ta me­net­te­lys­tä on ollut kyse. KKO:n en­nak­ko­pää­tök­ses­sä KKO 1982 II 140 korvausta on koh­tuul­lis­tet­tu osittain sen takia, että kor­vauk­sen saajana on ollut va­kuu­tus­yh­tiö. En­nak­ko­pää­tök­sel­lä KKO 1989:70 on täs­men­net­ty, että va­kuu­tus­yh­tiön va­ral­li­suus­a­se­ma ei kui­ten­kaan yksinään voi olla pe­rus­tee­na so­vit­te­le­mi­sel­le, vaan so­vit­te­luun vaaditaan muitakin pe­rus­tei­ta. Kyseistä ratkaisua ei voida tulkita siten, ettei va­kuu­tus­yh­tiön va­ral­li­suus­a­se­maan olisi lainkaan mah­dol­lis­ta vedota so­vit­te­lun tai koh­tuul­lis­ta­mi­sen pe­rus­tee­na.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.