Folder stack
9.6.2020oikeudenkäynti, tuomion perusteleminen, todistelu, näytön arviointi, rikosasia, pahoinpitely, lapsi, vapaudenriisto, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, oikeudenkäynti rikosasiassa

Asian pa­laut­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­vien haittojen kat­sot­tiin olevan pai­na­vam­pia kuin pa­laut­ta­mis­ta puol­ta­vien seikkojen - KKO:2020:40

KKO katsoi, että kä­rä­jä­oi­keu­den tuomio oli pe­rus­te­lui­den puut­teel­li­suu­des­ta huo­li­mat­ta kelvannut oi­keu­den­käyn­nin pe­rus­tak­si ho­vioi­keu­des­sa. A:n oikeus hakea muutosta kä­rä­jä­oi­keu­den tuomioon ei ollut vaa­ran­tu­nut eikä oi­keu­den­mu­kai­sen oi­keu­den­käyn­nin to­teu­tu­mi­nen edel­lyt­tä­nyt jutun pa­laut­ta­mis­ta. Pa­laut­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­vien haittojen oli kat­sot­ta­va olevan pai­na­vam­pia kuin pa­laut­ta­mis­ta puol­ta­vien seikkojen. KKO katsoi näin ollen, että ho­vioi­keu­den päätös pa­laut­ta­mi­ses­ta oli kumottava ja asian kä­sit­te­lyä oli jat­ket­ta­va ho­vioi­keu­des­sa.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.