Background
10.6.2020työsopimus, työsopimuksen mitättömyys, sopimus

Ho­vioi­keus: Kä­rä­jä­oi­keus oli voinut arvioida työ­so­pi­museh­don mi­tät­tö­myyt­tä viran puolesta

Oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa on todettu, että läh­tö­koh­tai­ses­ti työ­so­pi­mus­ta­soi­set so­pi­muk­set, joilla vä­hen­ne­tään työn­te­ki­jäl­le kuuluvia oikeuksia, ovat mi­tät­tö­miä, ellei laista tai työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta muuta johdu. Tuo­miois­tui­men tulee huomioida pa­kot­ta­vuus viran puolesta. (Koskinen - Valkonen: Koko­nais­palk­ka­so­pi­muk­set oi­keus­käy­tän­nös­sä, Edilex 2015, s. 6) Oi­keus­käy­tän­nös­sä on katsottu, että tuo­miois­tuin voi viran puolesta puuttua so­pi­muk­sen mi­tät­tö­myy­teen, vaikka riidan osapuoli ei olisi kyseiseen pe­rus­tee­seen vedonnut (THO 15.8.2008 S 07/973).
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.