Background
11.6.2020ositus, avioero, avio-oikeus, osituksen sovittelu, pörssiosake, osakkeen arvo, aviovarallisuus, pörssikurssi, pesänjako, tasinko

Pörs­sio­sak­kei­den arvoksi tuli määrittää osituksen toi­mi­tus­het­ken käypä arvo

Kä­rä­jä­oi­keus oli mää­ri­tel­lyt yhtiön osak­kei­den arvon niiden han­kin­ta­hin­nan pe­rus­teel­la. Ho­vioi­keus totesi, että avio­va­ral­li­suusoi­keu­des­sa läh­tö­koh­ta­na on, että osak­kei­den tuotto ei ole henkilön työllä an­sait­se­maa omai­suut­ta. Ky­sy­myk­ses­sä olevassa asiassa ei ollut kyetty osoit­ta­maan pe­rus­tei­ta poiketa tästä läh­tö­koh­das­ta. A:n omis­ta­mien pörs­siyh­tiön osak­kei­den arvoksi tuli määrittää osituksen toi­mi­tus­het­ken käypä arvo eli julkisen pörs­si­kurs­sin arvoa vastaava euromäärä osaketta kohti.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.