Background
12.6.2020häätö, avioero, ositus, yhteisomistus, yhteiselämän lopettaminen, asunto, koti

Yh­tei­sei­ses­ti omis­tet­tuun asuntoon avioeron jälkeen asumaan jääneen hää­tä­mis­tä pidettiin oi­kea­suh­tai­se­na toi­men­pi­tee­nä

Ti­lan­tees­ta, jossa ositusta ei voida toimittaa siksi, että toinen puo­li­sois­ta käyttää yh­tei­ses­ti omis­tet­tua asuntoa kotinaan, ei ole oi­keus­käy­tän­töä.  Ho­vioi­keus katsoi, että analogiaa voidaan hakea rat­kai­suis­ta KKO 1987:46 ja KKO:2009:91, joiden mukaan kuo­lin­pe­sän osak­kail­la on ollut oikeus ajaa kannetta toista pe­sän­osa­kas­ta vastaan. Ratkaisun KKO:2009:91 mukaan kuo­lin­pe­sän osak­kaal­la ei ole pesän ollessa osak­kai­den yh­teis­hal­lin­nas­sa oikeutta yksin omaksi edukseen käyttää kuo­lin­pe­sään kuuluvaa omai­suut­ta, elleivät muut osakkaat ole tätä ni­men­omai­ses­ti tai to­sia­sial­li­ses­ti hy­väk­sy­neet. Hää­tö­kan­ne on mah­dol­li­nen jää­mis­töön kuuluvan omai­suu­den saa­mi­sek­si kuo­lin­pe­sän hal­lin­taan hen­ki­löl­tä, joka pitää sitä oi­keu­det­to­mas­ti hal­lus­saan (KKO:2008:108).
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.