Taking care
16.6.2020lapsen elatus, elatusavun muutos, elatusapu, elatuskyky

Ela­tusa­vun muut­ta­mi­nen edel­lyt­tää olen­nai­sia muutoksia olo­suh­teis­sa

Ela­tus­lain 11 §:n 1 mo­men­tis­ta ilmenee, että vah­vis­te­tun ela­tusa­vun määrää voidaan muuttaa tuomiolla, mikäli olo­suh­teis­sa, jotka ela­tus­lain 1-3 §:n mukaan on otettava huomioon ela­tus­a­pua vah­vis­tet­taes­sa, on ta­pah­tu­nut niin olen­nai­sia muutoksia, että ela­tusa­vun muut­ta­mis­ta on sekä lapsen että ela­tus­a­pua suo­rit­ta­van vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä koh­tuul­li­se­na. Yhtenä tekijänä ela­tusa­vun muu­tos­pe­rus­teen olen­nai­suut­ta ar­vioi­taes­sa on ela­tus­a­pua suo­rit­ta­van vanhemman muun ela­tus­vas­tuun pois­tu­mi­nen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.