Background
23.6.2020yksityisyyden suoja työelämässä, kameravalvonta, vahingonkorvaus, kärsimys

To­ri­kah­vi­lan ka­me­ra­val­von­nal­la lou­kat­tiin työn­te­ki­jöi­den yk­si­tyi­syy­den suojaa työ­elä­mäs­sä

Ho­vioi­keus katsoi, että työ­nan­ta­ja oli to­teut­ta­nut vastoin yk­si­tyi­syy­den suojasta työ­elä­mäs­sä annetun lain 16 §:n sään­nök­siä ka­me­ra­val­von­taa ja rikkonut saman lain 17 §:n 4 kohdan säännöstä ka­me­ra­val­von­nan avoi­muu­des­ta. Työ­nan­ta­ja oli me­net­te­lyl­lään syyl­lis­ty­nyt yk­si­tyi­syy­den suojasta työ­elä­mäs­sä annetun lain rik­ko­mi­seen. Ho­vioi­keus arvioi oi­keu­den­mu­kai­sek­si ran­gais­tuk­sek­si työ­nan­ta­jan syyksi luetusta ri­kok­ses­ta 25 päi­vä­sak­koa. Koh­tuul­li­sen kor­vauk­sen määräksi kär­si­myk­ses­tä ar­vioi­tiin 400 euroa / työn­te­ki­jä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.