vehicle side mirror
24.6.2020törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenneturvallisuuden vaarantaminen, pääkäsittely, kirjallinen menettely, rikosasia, ylinopeus, tuottamus, näyttö, todistelu

Näy­töl­tään epäselvää ri­kos­asi­aa ei olisi tullut ratkaista kir­jal­li­ses­sa me­net­te­lys­sä

Ho­vioi­keus katsoi, että kir­jal­li­sen me­net­te­lyn edel­ly­tyk­siä ar­vioi­taes­sa on pidettävä läh­tö­koh­ta­na sitä, että se soveltuu vain näy­töl­tään selvään asiaan, jossa kaikki ri­kos­vas­tuun pe­rus­ta­vat seikat on sel­vi­tet­ty. Siten myös huo­li­mat­to­muu­den asteen asian­mu­kai­nen arviointi edel­lyt­tää epä­sel­vis­sä ti­lan­teis­sa läh­tö­koh­tai­ses­ti suullista pää­kä­sit­te­lyä. Törkeästä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta syytetyn A:n esi­tut­kin­ta­lausu­mat liit­tyi­vät sen ar­vioin­tiin, oliko A:n menettely ollut törkeän huo­li­ma­ton­ta. Asia oli siten ollut näy­töl­tään epäselvä. Tuot­ta­muk­sen astetta ei ollut tässä ti­lan­tees­sa mah­dol­lis­ta arvioida pää­kä­sit­te­lyä toi­mit­ta­mat­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.