Background
26.6.2020kiky, työaika, lyhenneyvapaa, työsopimus, työehtosopimus

Kiky-tuomio - Työ­nan­ta­jal­la ei ollut oikeutta ylempien toi­mi­hen­ki­löi­den ly­hen­nys­va­paa­päi­vien yk­si­puo­li­seen vä­hen­tä­mi­seen

Helsingin ho­vioi­keus katsoi, ettei työ­nan­ta­jal­la ollut oikeutta pidentää ylempien toi­mi­hen­ki­löi­den vuo­sit­tais­ta työaikaa 24 tunnilla vä­hen­tä­mäl­lä heiltä kolme ly­hen­nys­va­paa­päi­vää vuoden 2017 alusta lukien. Yhtiöissä työs­ken­te­le­vien toi­mi­hen­ki­löi­den työajan pi­den­nyk­ses­tä oli sovittu työ­eh­to­so­pi­muk­sel­la. Ylempien toi­mi­hen­ki­löi­den työajan pidennys oli sen sijaan pe­rus­tu­nut työ­nan­ta­jan yk­si­puo­li­seen pää­tök­seen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.