Background
30.6.2020työsopimus, työsopimuksen irtisanominen, alkoholi, varoitus, työaika, vanhentumisaika

Vuotta vanhemmat va­roi­tuk­set on voitu huomioida ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­teen  koko­nai­sar­vioin­nis­sa

Koska ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­teen täyt­ty­mis­tä on ar­vioi­ta­va koko­nai­suu­den pe­rus­teel­la, ho­vioi­keus totesi, ettei va­roi­tuk­siin voida soveltaa kaa­va­mai­sia van­hen­tu­mi­sai­ko­ja (HE 157/2000 vp s. 101, TT 2000:40, TT 2002:53 ja TT 2002:79). Ainakin noin vuoden vanhoihin va­roi­tuk­siin on katsottu voitavan vedota (TT 2000:40), mutta myös tätä vanhemmat va­roi­tuk­set on voitu huomioida koko­nai­sar­vioin­nis­sa, jos va­roi­tus­ten syillä on ollut asial­li­nen yhteys työ­suh­teen päät­tä­mis­pe­rus­tee­seen (TT 2002:53). Arvio on siis ta­paus­koh­tai­nen ja riippuu muun muassa työn­te­ki­jän rik­ko­muk­sen ja lai­min­lyön­nin va­ka­vuusas­tees­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.