Background
1.7.2020työsopimus, työsopimuksen purkaminen, työaika, poissaolo, luvaton poissaolo, palkka, palkanmaksun laiminlyönti, irtisanomisaika, työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Kum­mal­la­kaan työ­suh­teen os­a­puo­lel­la ei ollut oikeutta kor­vauk­seen ir­ti­sa­no­mi­sa­jan nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä

Työn­te­ki­jä oli lai­min­lyö­nyt työ­so­pi­muk­ses­ta johtuvia vel­voit­tei­taan, koska hänen oli näytetty olleen tois­tu­vas­ti ja pitkiä aikoja ai­heet­to­mas­ti poissa työstä. Pal­kan­mak­sun lai­min­lyön­tiä puo­les­taan pidettiin työ­nan­ta­jan puolelta niin vakavana keskeisen työ­so­pi­mus­suh­tees­ta muo­dos­tu­van vel­voit­teen lai­min­lyön­ti­nä, ettei työn­te­ki­jäl­tä voinut koh­tuu­del­la edel­lyt­tää työ­so­pi­mus­suh­teen jat­ka­mis­ta edes ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pituista aikaa.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.