Background
2.7.2020 vahingonkorvaus, vammantuottamus, työnantajan vahingonkorvausvastuu, asianosaisten kuuleminen, työsuhde, tuottamus, huolimattomuus, prosessinjohto, rikosvahinko

Asian­osais­ten huomiota työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan va­hin­gon­kor­vaus­vas­tuu­ta ja kor­vaus­vel­vol­li­suu­den ka­na­voin­tia koskevien sään­nös­ten so­vel­tu­mi­seen tulee kiin­nit­tää huomiota viran puolesta

Työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan va­hin­gon­kor­vaus­vas­tuun ka­na­voin­tia koskevaan sään­te­lyyn liittyy va­hin­gon­kor­vaus­lain 7 luvun 5 §, jonka mukaan saman lain 3 tai 4 luvussa tar­koi­tet­tua kor­vaus­kan­net­ta kä­si­tel­täes­sä on sille, jonka vastuu va­hin­gos­ta määräytyy mai­nit­tu­jen lukujen sään­nös­ten mukaan, mutta jota ei ole haastettu vas­taa­jak­si juttuun, varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Tuo­miois­tui­mel­le va­hin­gon­kor­vaus­lain 7 luvun 5 §:ssä asetettua kuu­le­mis­vel­vol­li­suut­ta on oi­keus­käy­tän­nös­sä pidetty eh­dot­to­ma­na, eikä sen ole katsottu riippuvan siitä, so­vel­tuu­ko lain 6 luvun 2 §:n ka­na­voin­ti­sään­nös asiaan vai ei (ks. KKO 2009:32).
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.