boots
6.7.2020lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, lapsen etu

Ta­paa­mi­soi­keu­den pois­ta­mis­ta ei pidetty lasten edun mukaisena

Lapsen oikeus tavata van­hem­pi­aan on hyvin keskeinen lapsen oikeus. Kor­keim­man oikeuden rat­kai­sus­ta KKO:2007:71 ilmenevin tavoin jos esi­mer­kik­si tapaavan vanhemman olo­suh­tei­den tai käyt­täy­ty­mi­sen takia on vaarana, että hän va­hin­goit­taa lasta tai jos ta­paa­mi­ses­ta on muun­lais­ta vaaraa lapsen ta­sa­pai­noi­sel­le ke­hi­tyk­sel­le, lapsen edun mukaista ei ole, että hänen oi­keu­ten­sa pitää van­hem­paan yhteyttä to­teu­te­taan nor­maa­lil­la tavalla. Jos lapseen koh­dis­tu­va uhka tai vaara voidaan poistaa ta­paa­mi­sen val­von­nal­la, tulisi ta­paa­mi­set järjestää en­sisi­jai­ses­ti val­vo­tus­ti. Vii­me­si­jai­se­na keinona lapsen oikeus tavata van­hem­paan­sa voidaan poistaa.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.