Out of Focus
7.7.2020kunnallinen viranhaltija, varoitus, kaksoisrangaistus, virkavelvollisuuden rikkominen, rehtori, pahoinpitely, oppilas, peruskoulu, koulu, ne bis in idem, ihmisoikeussopimus

Varoitus ei muo­dos­ta­nut estettä tutkia vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mis­ta koskevaa syytettä (ne bis in idem)

Vir­na­hal­ti­jal­le annettua va­roi­tus­ta ei voitu pitää ran­gais­tus­luon­tei­se­na seu­raa­muk­se­na eikä myöskään muutoin ankarana seu­raa­muk­se­na. KHO on rat­kai­sus­saan 2005:20 todennut, että kun­nal­li­ses­ta vi­ran­hal­ti­jas­ta annetussa laissa ei ole säädetty erikseen va­roi­tuk­sen pe­rus­teis­ta. Mainitun lain mukainen varoitus ei ole ku­rin­pi­to­ran­gais­tus, eikä sitä merkitä ni­mi­kir­jaan. Va­roi­tuk­sel­le ei myöskään ole säädetty mitään mää­rä­muo­toa. Tähän nähden ja ottaen huomioon va­roi­tuk­sen ta­voit­teet ja merkitys, varoitus on luon­teel­taan työ­nan­ta­jan mää­räys­val­taan kuuluva työn­joh­dol­li­nen ohjaus vi­ran­hal­ti­jal­le vastaisen varalta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.