Just bought new (very comfortable by the way) chair in IKEA. Still preparing my new home office, glad that it looks better and better every week.
8.7.2020syrjintä, yhdenvertaisuus, työsopimuksen irtisanominen, työsopimuksen purkaminen, häirintä, työsopimus, työkyky, sairausloma, työpiste, sähköposti, palkka, työkyvyn arviointi

Työ­so­pi­muk­sen­sa ir­ti­sa­no­neel­le työn­te­ki­jäl­le hyvitystä syr­jin­näs­tä

Yhtiöllä ei ob­jek­tii­vi­ses­ti arvioiden katsottu olleen yh­den­ver­tai­suus­lain 12 §:n 1 mo­men­tins­sa mai­nit­tu­ja pe­rus­tei­ta yk­si­puo­li­ses­ti muuttaa työn­te­ki­jän työ­teh­tä­viä, työ­pis­tet­tä ja säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta ja määrätä häntä tois­tu­vas­ti työkyvyn ar­vioin­tiin. Näiden lisäksi kat­sot­tiin, että yhtiö oli määrännyt työn­te­ki­jän sai­raus­lo­mal­le, hänen palk­kaus­taan oli alennettu, hänen kans­sa­käy­mis­tään muiden työn­te­ki­jöi­den kanssa oli ra­joi­tet­tu ja yhtiöstä oli lähetetty eräiltä osin häntä louk­kaa­via säh­kö­pos­te­ja ilman, että näihin olisi ollut sanottua hy­väk­syt­tä­vää pe­rus­tet­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.