Boy in Vans
9.7.2020ne bis in idem, kaksoisrangaistus, oppilas, pahoinpitely, kunnianloukkaus, ihmisoikeussopimus, ammattiopisto, opiskelija, kurinpito, oppilaitoksesta erottaminen, oppilaitos

Ho­vioi­keus: Op­pi­lai­tok­ses­ta erot­ta­mi­nen ei kuulu ne bis in idem -säännön so­vel­ta­mi­sa­laan

Ho­vioi­keus totesi, ettei op­pi­lai­tok­ses­ta mää­rä­ajak­si erot­ta­mi­nen ole kan­sal­li­sen oikeuden mukaan tai to­sia­sial­li­sel­ta luon­teel­taan ri­ko­soi­keu­del­li­nen vaan ku­rin­pi­dol­li­nen seuraamus. Op­pi­lai­tok­ses­ta erot­ta­mi­nen ei näin ollen kuulu EIS 7. li­sä­pöy­tä­kir­jan 4 ar­tiklas­sa säädetyn ne bis in idem -säännön so­vel­ta­mi­sa­laan. Tämän vuoksi asiassa ei ollut mai­ni­tus­ta mää­räyk­ses­tä johtuvaa estettä ottaa vastaajaa koskevia syytteitä pa­hoin­pi­te­lys­tä ja kun­nian­louk­kauk­ses­ta tut­kit­ta­vik­si. Sanottua joh­to­pää­tös­tä tuki osaltaan myös am­ma­til­li­ses­ta pe­rus­kou­lu­tuk­ses­ta annetun lain 35 c §:n 3 momentin säännös siitä, ettei tuo­miois­tui­men opis­ke­li­jal­le tuo­mit­se­ma ran­gais­tus estä opis­ke­li­jan erot­ta­mis­ta mää­rä­ajak­si.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.