Made with Canon 5d Mark III and loved analog lens, Leica APO Macro Elmarit-R 2.8 / 100mm (Year: 1993)
10.7.2020yhtiökokous, yhtiökokouskutsu, osakeyhtiö, sähköposti, kokouskutsu

Yh­tiö­kokous­kut­su oli ollut pe­ruu­tet­ta­vis­sa säh­kö­pos­til­la

Kun pe­ruu­tet­ta­va kokous oli ollut jo seu­raa­va­na päivänä, ei osa­keyh­tiö­lais­sa tai yh­tiö­jär­jes­tyk sessä määrätty kutsun toi­mit­ta­mis­ta­pa ollut ollut käy­tet­tä­vis­sä. Ottaen huomioon oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa todettu ja se, ettei yh­tiö­kokous­kut­sun pe­ruut­ta­mis­ta­vas­ta ole säädetty osa­keyh­tiö­lais­sa, ho­vioi­keus katsoi, että yh­tiö­kokous­kut­su oli ollut pe­ruu­tet­ta­vis­sa kir­jal­li­ses­ti säh­kö­pos­til­la. Riip­pu­mat­ta siitä, oliko kantaja  saanut pe­ruu­tuk­sen tie­dok­seen ennen yh­tiö­kokous­päi­vää, hän ei ainoana paikalle tulleena ollut voinut pitää laillista yh­tiö­kokous­ta, elleivät muut osak­kee­no­mis­ta­jat, joille peruutus oli toi­mi­tet­tu, olleet antaneet siihen suos­tu­mus­taan. Yh­tiö­kokouk­ses­sa tehdyt päätökset olivat mi­tät­tö­miä OYL 21 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.