Background
15.7.2020asumisoikeussopimus, vuokrasopimuksen purkaminen, häätö, käyttövastike, vuokra, asumisoikeussopimuksen purkaminen, asuminen, vuokranmaksun viivästyminen

Oikeutta asu­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­seen käyt­tö­vas­tik­kei­den maksun lai­min­lyö­mi­sen johdosta ei ollut

Vaikka asu­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­nen pe­ri­aat­tees­sa voidaan rinnastaa vuo­kra­nan­ta­jan oikeuteen purkaa vuo­kra­so­pi­mus, oli asiassa otettava huomioon asu­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen tarkoitus. Asu­mi­soi­keus­so­pi­mus on tar­koi­tet­tu pysyväksi asu­mis­muo­dok­si. Ho­vioi­keus katsoi ar­vioi­tu­aan asiassa se­los­tet­tu­ja seikkoja koko­nai­suu­des­saan, että käyt­tö­vas­tik­kei­den mak­sa­mi­sen lai­min­lyön­nil­lä voitiiin lai­min­lyön­nin syystä sekä mak­sa­mat­to­mien käyt­tö­oi­keus­vas­tik­kei­den määristä esitetty selvitys huomioon ottaen katsoa olleen siinä määrin vähäinen merkitys, että oikeutta asu­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­seen ei ollut.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.