four orange, green, blue, and red paint rollers
17.7.2020koeaika, koeaikapurku, työsopimuksen purkaminen, näyttötaakka, todistustaakka, työsopimus

Yhtiön ei näytetty suo­rit­ta­neen koe­ai­ka­pur­kua väit­tä­mäl­lään tavalla

Työ­suh­teen pur­ka­mi­nen koeaikana työ­nan­ta­jan toimesta on työ­nan­ta­jan eduksi tapahtuva mää­rää­mis­toi­mi. Työ­nan­ta­jal­la on mah­dol­li­suus varautua myöhemmin mah­dol­li­ses­ti il­me­ne­viin näyt­tö­on­gel­miin siten, että koe­ai­ka­pur­ku suo­ri­te­taan to­dis­teel­li­ses­ti kolmannen henkilön läs­nä­ol­les­sa, pyy­tä­mäl­lä työn­te­ki­jän al­le­kir­joi­tus koe­ai­ka­pur­kua koskevaan il­moi­tuk­seen tai muulla vas­taa­val­la tavalla. Kun yhtiö ei ollut näin me­ne­tel­lyt ja koska kum­man­kaan asian­osai­sen esittämää sel­vi­tys­tä ei voitu  pitää näyt­tö­ar­vol­taan toista sa­not­ta­vas­ti vah­vem­pa­na, asia rat­kais­tiin to­dis­tus­taa­kan mu­kai­ses­ti eli näyt­tö­taa­kan omaavan yhtiön va­hin­gok­si.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.