black and white ceramic bowl
21.7.2020avio-oikeus, petos, osinko, työpanososinko, ositus, avioero, tasinko, pesänako

Avioeron vireille tulon jälkeen saadun osingon pe­sän­ja­ka­jal­le il­moit­ta­mat­ta jättänyt syyl­lis­tyi petokseen - KKO:2020:54

KKO:lla ei ollut aihetta poiketa kä­rä­jä­oi­keu­den joh­to­pää­tök­ses­tä, jonka mukaan ainakin 20 pro­sent­tia osin­ko­tuo­tos­ta oli pe­rus­tu­nut toi­min­taan si­joi­tet­tuun pää­oma­pa­nos­tuk­seen ja loppuosa A:n hen­ki­lö­koh­tai­seen työ­pa­nok­seen. Mai­nit­se­miil­laan  pe­rus­teil­la A:n vuodelta 2012 saamien osin­ko­tuot­to­jen 54 000 euron määrästä 10 800 euroa oli koostunut avio-oikeuden alaisen omai­suu­den tuotosta, joka olisi tullut ottaa huomioon osi­tuk­ses­sa.  A:n teosta oli ai­heu­tu­nut B:lle osi­tuk­ses­sa hänen tasinko-oi­keu­ten­sa alen­tu­mi­se­na 5 400 euron suuruinen ta­lou­del­li­nen vahinko. Petoksen kohteena ei siten ollut ollut suuri määrä varoja eikä teossa ollut ta­voi­tel­tu huo­mat­ta­vaa hyötyä, minkä vuoksi tekoa ei ollut pidettävä törkeänä. A oli näin ollen syyl­lis­ty­nyt petokseen. Ks. KKO:1994:6.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.