Background
22.7.2020kuntotarkastusraportti, selonottovelvollisuus, asuntokauppa, vesivahinko, virhe

Ostaja laiminlöi asun­to­kaup­pa­lain 6 luvun 12 §:ssä tar­koi­te­tun erityisen tar­kas­tus­vel­vol­li­suu­ten­sa

Ostaja ei ollut voinut kun­to­tar­kas­tus­ra­por­tin sisältö, ra­ken­nuk­sen ikä ja lo­pul­li­nen kaup­pa­hin­ta sekä kaupan muut ehdot huomioon ottaen tehdä sellaista joh­to­pää­tös­tä, että ylä­poh­jas­sa ei voisi olla vaurioita ja että kun­to­tar­kas­tus­ra­por­tis­sa suo­si­tel­lut li­sä­tut­ki­muk­set olisivat tar­peet­to­mia. Myöskään tieto vuosina 2000–2001 tehdystä vesikaton uusi­mi­ses­ta ei ollut antanut ostajalle aihetta luottaa yläpohjan olleen kunnossa.  Alustava tutkimus ei olisi edel­lyt­tä­nyt ostajalta suuria toi­men­pi­tei­tä. Tut­ki­muk­seen ryh­ty­mis­tä ei voitu pitää ostajan kannalta myöskään koh­tuut­to­ma­na. Myyjä va­pau­tet­tiin kor­vaus­vas­tuus­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.