Background
24.7.2020perusteettoman edun palautus, avoliitto, näyttötaakka, saatava, vanhentuminen

Entisellä avo­puo­li­sol­la ei ollut oikeutta pe­rus­teet­to­man edun pa­lau­tuk­seen

Edun­pa­lau­tuk­sen pe­rus­e­del­ly­tyk­set ovat etu eli hyöty, edun pe­rus­teet­to­muus sekä hyö­ty­mi­nen toisen kus­tan­nuk­sel­la (syy-yhteys). Edun­pa­lau­tus­jär­jes­tel­mäl­lä pyritään estämään oi­keu­det­to­mia va­ral­li­suu­den­siir­to­ja. Pää­mää­rä­nä on, ettei kukaan pääsisi pe­rus­teet­to­mas­ti hyötymään toisen kus­tan­nuk­sel­la. Pe­rus­teet­to­man edun pa­laut­ta­mi­sen tar­koi­tuk­se­na on siirtää toisen saama pe­rus­tee­ton etu sille, jolle se kuuluu. Näyt­tö­taak­ka edun pe­rus­teet­to­muu­des­ta on sen esit­tä­jäl­lä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.