Background
28.7.2020perintö, perinnöstä luopuminen, tiedoksianto, kuolinpesä, ulosotto

Tehokas pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen ei edel­lyt­tä­nyt to­dis­teel­lis­ta tie­dok­sian­toa kuo­lin­pe­säl­le

Toisin kuin kä­rä­jä­oi­keus oli ulos­tot­toa­sias­sa todennut, ho­vioi­keus totesi,  ettei tehokas pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen edellytä to­dis­teel­lis­ta tie­dok­sian­toa kuo­lin­pe­säl­le. Tie­dok­sian­to­ta­pa on vapaa, mutta kir­jal­lis­ta muotoa kuitenkin vaaditaan. Myös oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa on tältä osin katsottu, että esi­mer­kik­si postissa lähetetty kirje käy. Ve­lal­li­sen tulee kuitenkin pystyä osoit­ta­maan, että tie­dok­sian­to on ta­pah­tu­nut, joten varminta on käyttää to­dis­teel­lis­ta me­net­te­lyä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.