Background
31.7.2020rangaistus, yhteinen rangaistus, kokonaisrangaistus, muutoksenhaku rikosasiassa, yhdenvertaisuus

Rikosten il­mi­tu­lo­jär­jes­tyk­sen ei tulisi johtaa koko­nais­ran­gais­tuk­sen an­ka­roi­tu­mi­seen

Korkein oikeus on mm. rat­kai­sus­saan KKO 2018:72 (kohta 12) katsonut, että RL 7 luvun 6 §:n 1 momentin sään­nök­sen tarkoitus, rikosten il­mi­tu­loon ja oi­keus­kä­sit­te­lyn ajan­koh­taan liit­ty­vien sat­tu­man­va­rais­ten seikkojen vai­ku­tuk­sen estäminen sekä yh­den­ver­tai­nen kohtelu edel­lyt­tä­vät, että muu­tok­sen­haus­sa voidaan ottaa huomioon kaikki sellaiset ran­gais­tuk­set, jotka on tuomittu teoista, jotka olisi voitu käsitellä samalla kertaa riip­pu­mat­ta siitä, onko tuomio annettu ennen va­li­tuk­sen kohteena olevaa tuomiota vai sen jälkeen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.