Background
3.8.2020avioero, pesänjakaja, euroopan unioni, ositus, saksa, bryssel ii, aviovarallisuus, avioliitto

Avioeroa koskevan asian vi­reil­lä­olo toisessa EU-maassa esti pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mis­tä koskevan ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyn Suomessa

Avio­va­ral­li­suus­a­se­tuk­sen 5 artiklan 1 kohdan mukaan jos jä­sen­val­tion tuo­miois­tui­mel­le tehdään avioeroa, asu­muse­roa tai avio­lii­ton mi­tä­töin­tiä koskeva hakemus ns. Bryssel IIa –asetuksen (Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003) nojalla, kyseisen valtion tuo­miois­tui­mel­la on toi­mi­val­ta ratkaista myös ha­ke­muk­seen liittyvät avio­va­ral­li­suus­suh­tei­ta koskevat ky­sy­myk­set.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.