Adjusting the tie
17.8.2020ylimääräinen muutoksenhaku , purkuhakemus , korkein hallinto-oikeus, oikeudenkäyntiavustaja, muutoksenhaku hallintoasiassa

Yk­si­tyis­hen­ki­lön on pur­kua­sias­sa KHO:ssa käy­tet­tä­vä lai­nop­pi­nut­ta avustajaa - KHO:2020:3383

Oi­keu­den­käyn­nis­tä hal­lin­to­asiois­sa annetun lain 118 §:n 5 momentin mukaan muun hakijan kuin vi­ran­omai­sen ja hal­lin­to­tuo­miois­tui­men on päätöksen pur­ka­mis­ta kos­ke­vas­sa asiassa käy­tet­tä­vä asia­na­jajaa, julkista oi­keus­a­vus­ta­jaa tai luvan saaneista oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­jis­ta annetussa laissa tar­koi­tet­tua luvan saanutta oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­jaa.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.