people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime
19.8.2020työsopimus, yhteistoiminta

Samasta kus­tan­nus­sääs­tö­tar­pees­ta johtuneet eri toi­men­pi­tei­tä koskevat yt-neu­vot­te­lut voitiin järjestää erikseen - KKO:2020:58

Työ­nan­ta­ja ei lai­min­lyö­nyt yh­teis­toi­min­ta­vel­voit­tei­taan jär­jes­täes­sään samasta kus­tan­nus­sääs­tö­tar­pees­ta joh­tu­nei­ta eri toi­men­pi­tei­tä koskevat yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut erikseen. Työ­nan­ta­ja vastasi kuitenkin neu­vot­te­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä siten, että hen­ki­lös­tön edus­ta­jien tie­don­saan­ti ja mah­dol­li­suus lausua toi­men­pi­de­vaih­toeh­dois­ta to­teu­tui­vat myös siltä osin kuin neu­vot­te­luis­sa nousi esiin ky­sy­myk­siä, joilla oli liityntä kum­piin­kin neu­vot­te­lui­hin. Kun täl­lai­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä oli neu­vo­tel­tu asian­mu­kai­ses­ti mo­lem­mis­sa neu­vot­te­luis­sa, työ­nan­ta­jan ei katsottu lai­min­lyö­neen yh­teis­toi­min­nas­ta yri­tyk­sis­sä annetun lain mukaisia vel­voit­tei­taan
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.