Tick Tock
21.8.2020lapsen elatus, elatuskyky, hoitovapaa

Hoi­to­va­paa ja ela­tus­vas­tuu - koh­tuul­li­sek­si ela­tusa­vun määräksi kat­sot­tiin to­sia­sial­li­siin tuloihin pe­rus­tu­vaa ela­tus­kykyä vastaavaa määrää korkeampi määrä - KKO:2020:60

Oi­keus­käy­tän­nös­sä vanhemman vä­liai­kai­ses­ti tai pysyvästi hei­ken­ty­nyt ta­lou­del­li­nen asema on  otettu huomioon vanhemman ela­tus­kykyä ar­vioi­taes­sa silloin, kun ta­lou­del­li­sen aseman hei­ken­ty­mi­nen on johtunut vanhemman an­sio­työ­hön osal­lis­tu­mis­ta ra­joit­ta­neis­ta olo­suh­teis­ta tai muutoin van­hem­mas­ta riip­pu­mat­to­mak­si kat­so­tus­ta syystä (ks. KKO 1983 II 74, KKO 1987:70 ja KKO 1993:116). Toisaalta ela­tus­kyky on arvioitu muuten kuin vanhemman to­sia­sial­li­sen ta­lou­del­li­sen aseman pe­rus­teel­la silloin, kun vanhempi on tie­toi­se­na ela­tus­vas­tuus­taan hankkinut tu­loi­hin­sa nähden kalliin asunnon ja näin hei­ken­tä­nyt ta­lou­del­lis­ta asemaansa (ks. KKO 1993:138 ja KKO 2010:37).
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.