Background
26.8.2020 vahingonkorvaus, syy-yhteys, pahoinpitely, yhteisvastuu

Kor­vaus­vas­tuun syn­ty­mi­nen edel­lyt­tää syy-yhteyttä, jonka arviointi on viime kädessä oi­keu­del­lis­ta harkintaa

Va­hin­gon­kor­vausoi­keu­des­sa syy-yhteyttä on arvioitu muun muassa niin, että vahingon on oltava vaaran suunnassa eli sellainen, että vaaraa ai­heut­ta­va teko on ainakin jossain määrin ollut omiaan ai­heut­ta­maan juuri sa­no­tun­lai­sen vahingon. Syy-yh­tey­del­tä edel­ly­te­tään myös ade­kvaat­ti­suut­ta eli sitä, että ai­heu­tu­neet vahingot ovat me­net­te­lyyn nähden ennalta ar­vat­ta­via. Niin ikään syy-yhteys voi katketa sen johdosta, että jonkin muun tekijän vaikutus syy-yh­teys­ket­juun aiheuttaa vastuun ra­joit­ta­mi­sen. Vä­liin­tu­le­va syy voi johtaa siihen, että vahinko toteutuu toisella tavalla kuin se muuten vält­tä­mät­tä olisi to­teu­tu­nut. Yh­teis­vas­tuul­li­nen va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suus edel­lyt­tää, että tekijät ovat voineet ennakoida ai­heu­tu­neet vahingot.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.