Background
1.9.2020testamentti, keskinäinen testamentti, perintö, leski

Leskellä ei ollut oikeutta määrätä tilasta kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tois­si­jais­mää­räyk­ses­tä poik­kea­val­la tavalla

Suo­ma­lai­ses­sa oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa on todettu, että jär­jes­tel­mäm­me rakentuu sen varaan, että pe­rin­tö­kaa­ren 3 luvun mukainen perimys tuottaa leskelle ra­joi­te­tun omis­tusoi­keu­den, johon ei kuulu perittyä omai­suut­ta koskevaa tes­ta­ment­taus­val­taa.  Ho­vioi­keus päätyi siihen, että pe­rin­tö­kaa­ren 3 luvun 5 §:n 1 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu otto-oikeus nauttii suojaa lesken le­gaat­ti­mää­räyk­siä vastaan.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.