Elegant man on church stairs
3.9.2020ampuma-aserikos, todistelu, esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä, tunnustuslausuma, esitutkinta

Esi­tut­kin­nas­sa annettu, sittemmin pe­ruu­tet­tu tun­nus­tus­lausu­ma ei riittänyt tuomion pe­rus­teek­si - KKO:2020:61

Ampuma-ase­ri­kos­ta kos­ke­vas­sa asiassa todettiin, että vastaajan pe­ruut­ta­man esi­tut­kin­ta­ker­to­muk­sen pai­noar­voa näyttönä on ar­vioi­ta­va ker­to­muk­sen luo­tet­ta­vuu­den pe­rus­teel­la. Näytön ar­vioin­nis­sa on kiin­ni­tet­tä­vä tämän ohella huomio eri­tyi­ses­ti siihen, kyetäänkö pe­ruu­te­tun esi­tut­kin­ta­lausu­man to­tuu­den­mu­kai­suus riit­tä­väl­lä var­muu­del­la vah­vis­ta­maan muun asiassa esitetyn näytön pe­rus­teel­la. Tuo­miois­tui­men on har­kit­ta­va kunkin todisteen näyt­tö­ar­voa erikseen ja tehtävä to­dis­tei­den yh­tei­ses­tä näyt­tö­ar­vos­ta koko­nais­har­kin­ta. Kun tunnustus tuo­miois­tui­mes­sa­kaan annettuna ei pää­sään­töi­ses­ti yksin riitä tuomion pe­rus­teek­si, on selvää, ettei sel­lai­sek­si yksin riitä myöskään esi­tut­kin­nas­sa annettu, sittemmin pe­ruu­tet­tu tun­nus­tus­lausu­ma.

Vastaajan peruuttaman esitutkintalausuman näyttöarvoa punnittaessa voidaan kiinnittää huomiota muun muassa esi­tut­kin­ta­ker­to­muk­sen antamisen olosuhteisiin, kertomuksen johdonmukaisuuteen ja yk­si­tyis­koh­tai­suu­teen sekä vastaajan kertomuksensa peruuttamiselle esittämiin syihin.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.