Background
7.9.2020työsopimuksen irtisanominen, työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus, lojaliteettivelvollisuus, työsopimus

Ir­ti­sa­no­mi­su­han alaisella työn­te­ki­jäl­lä on etuoikeus työ­so­pi­mus­lain 7 luvun 4 §:n tar­koit­ta­maan työhön

Oi­keus­käy­tän­nös­sä ja oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa on katsottu, että ir­ti­sa­no­mi­su­han alaisella työn­te­ki­jäl­lä on etuoikeus työ­so­pi­mus­lain 7 luvun 4 §:n tar­koit­ta­maan työhön. Uu­del­leen­si­joit­ta­mis­vel­vol­li­suut­ta ei poista se, että työ­nan­ta­jal­la olisi tiedossa pätevämpi hakija saa­ta­vil­la olevaan työhön, jos ir­ti­sa­no­mi­su­han alainen työn­te­ki­jä täyttää työn vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set tai täyttäisi ne koh­tuul­li­sen kou­lu­tuk­sen jälkeen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.