Background
10.9.2020työsopimuksen irtisanominen, työsopimus, syrjintä, irtisanomisjärjestys, todistustaakka, todistelu, näyttötaakka, sairausloma, sairaus

Työ­so­pi­mus­lais­sa ei ole säännöstä ir­ti­sa­no­mis­jär­jes­tyk­ses­tä

Ir­ti­sa­not­ta­vien va­lin­nas­sa on otettava huomioon työ­so­pi­mus­lain 2 luvun 2 §:n säännös tas­a­puo­li­ses­ta koh­te­lus­ta ja syr­jin­tä­kiel­los­ta. Oi­keus­käy­tän­nös­sä on katsottu, että työ­nan­ta­jal­la on ta­lou­del­li­sis­ta ja tuo­tan­nol­li­sis­ta syistä ir­ti­sa­noes­saan oikeus valita ir­ti­sa­not­ta­vat työn­te­ki­jät. Jos syntyy syr­jin­tä­olet­ta­ma siitä, onko työn­te­ki­jä va­li­koi­tu­nut ir­ti­sa­not­ta­vak­si esim. ter­vey­den­ti­lan­sa pe­rus­teel­la, työ­nan­ta­jan on kyettävä näyt­tä­mään, ettei ir­ti­sa­no­mi­nen ole  pe­rus­tee­ton ja että työn­te­ki­jä on va­li­koi­tu­nut ir­ti­sa­not­ta­vak­si muusta kuin ter­vey­des­tään joh­tu­vas­ta syystä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.