Background
11.9.2020liikkeen luovutus

Liikkeen luo­vu­tuk­sen edel­ly­tys­ten arviointi perustuu koko­nais­har­kin­taan - luo­vu­tus­ta ei katsottu ta­pah­tu­neen

Arviointi siitä, onko luo­vu­tet­tu liike pysynyt luo­vu­tuk­sen jälkeen samana tai sa­man­kal­tai­se­na, on pe­rus­tut­ta­va koko­nais­har­kin­taan, jossa otetaan huomioon kaikki lii­ke­toi­mea kuvaavat to­si­sei­kat (vrt. KKO 2018:64 kohta 8 ja 15, KKO 2018:65 kohta 10 ja KKO 2018:66 kohta 10). Jotta kyse olisi liikkeen luo­vu­tuk­ses­ta, jär­jes­te­lys­sä tulee olla kysymys ta­lou­del­lis­ta toimintaa har­joit­ta­nees­ta, luo­vu­tuk­ses­sa iden­ti­teet­tin­sä säi­lyt­tä­neen yksikön luo­vut­ta­mi­ses­ta. Olen­nais­ta on kiin­nit­tää koko­nai­sar­vioin­nis­sa huomiota kyseessä olevien toi­min­to­jen to­sia­sial­li­seen sisältöön ja luon­tee­seen sekä siihen, millä tavoin toiminnot oli jär­jes­tet­ty ennen niiden siir­tä­mis­tä ja toisaalta sen jälkeen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.