Walking in the Park
15.9.2020lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, oikeudenkäyntikulut, hakemusasia

Huol­to­rii­dan asian­osai­nen voidaan vel­voit­taa vain eri­tyi­ses­tä syystä kor­vaa­maan osaksi tai kokonaan vas­ta­puo­len­sa oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut

Oi­keu­den­käy­mis­kaa­ren 21 luvun 2 §:ssä on ilmaistu selkeä pääsääntö siitä, että in­dis­po­si­tii­vi­ses­sa asiassa asian­osai­set vastaavat itse oi­keu­den­käyn­ti­ku­luis­taan, ja asian­osai­nen voidaan vel­voit­taa vain eri­tyi­ses­tä syystä kor­vaa­maan osaksi tai kokonaan vas­ta­puo­len­sa oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut. Eri­tyi­se­nä syynä voidaan yleensä pitää ainakin sitä, että asian­osai­nen vaatii tois­tu­vas­ti aiempien päätösten muut­ta­mis­ta ilman, että hänen vaa­ti­muk­sen­sa me­nes­tyi­si­vät, asian osaisen shi­kaa­nin­omais­ta me­net­te­lyä oi­keu­den­käyn­nis­sä, oi­keu­den­käyn­nin pe­rus­tee­ton­ta pit­kit­tä­mis­tä tai pai­sut­ta­mis­ta sekä asian­osai­sen ilmeisen pe­rus­teet­to­mia vaa­ti­muk­sia.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.