Background
16.9.2020avoliitto, omaisuuden erottelu, hyvitys, yhteistalouden hyväksi annettu panos, sovittelu, yhdenvertaisuus, perusteettoman edun palautus

Avo­liit­to­lain 8 §:n hy­vi­tys­sään­nök­sen so­vel­ta­mi­sen tulisi vastata mah­dol­li­sim­man pitkälle pe­rus­teet­to­man edun pa­lau­tus­ta koskevia va­kiin­tu­nei­ta tul­kin­to­ja - KKO:2020:65

KKO totesi, että yh­den­ver­tai­sen kohtelun periaate puoltaa avo­liit­to­lain 8 §:n hy­vi­tys­sään­nök­sen tul­kit­se­mis­ta siten, että sään­nök­sen so­vel­ta­mi­nen vastaa mah­dol­li­sim­man pitkälle pe­rus­teet­to­man edun pa­lau­tus­ta koskevia va­kiin­tu­nei­ta tul­kin­to­ja ja oi­keus­käy­tän­töä eikä ainakaan ole ris­ti­rii­das­sa niiden kanssa, elleivät avo­liit­to­lain so­vel­ta­mi­sa­laan kuu­lu­vis­sa ti­lan­teis­sa esiin tulevat eri­tyis­piir­teet muuta edellytä.

Avopuoliso B oli ostanut puoliosuuden kiinteistöstä, josta avopuoliso A ennestään omisti puolet ja jolla sijaitsevassa omakotitalossa avopuolisot asuivat. A ja B olivat yhdessä ottaneet pankkilainan, joka pääosin oli käytetty B:n ostaman kiinteistöosuuden kauppahinnan maksamiseen ja talon korjauskuluihin. Siltä osin kuin A oli maksanut B:n hyväksi käytettyä lainaosuutta, avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun hyvityksen maksamisen edellytysten katsottiin täyttyvän ja B velvoitettiin suorittamaan hyvitystä A:lle. Kysymys myös hyvityksen sovittelun edellytyksistä sekä pesänjakajan palkkiosta.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.