Background
17.9.2020palkka, palkan alentaminen, työsuhteen ehdon muuttaminen, irtisanomisperuste

Voiko työ­nan­ta­ja ta­lou­del­lis­ten ir­ti­sa­no­mi­se­del­ly­tys­ten täyt­tyes­sä ir­ti­sa­no­mi­sen sijasta yk­si­puo­li­ses­ti alentaa työn­te­ki­jöi­den palkkoja

Kor­keim­man oikeuden rat­kai­su­jen KKO 1996:89 ja 1997:83 mukaan työ­nan­ta­ja voi ta­lou­del­lis­ten ir­ti­sa­no­mi­se­del­ly­tys­ten täyt­tyes­sä ir­ti­sa­no­mi­sen sijasta yk­si­puo­li­ses­ti alentaa työn­te­ki­jöi­den palkkoja, mikäli tuo toi­men­pi­de yhdessä muiden käy­tet­tä­vis­sä olevien ter­veh­dyt­tä­mis­toi­men­pi­tei­den kanssa osoit­tau­tuu vält­tä­mät­tö­mäk­si ta­lou­del­li­sis­sa vai­keuk­sis­sa olevan yrityksen toi­min­tae­del­ly­tys­ten tur­vaa­mi­sek­si eikä työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaista palkan vä­him­mäis­ta­soa aliteta. Ratkaisut ovat tosin koskeneet ajan­jak­soa, jolloin työ­nan­ta­jien jou­tu­mi­nen vai­keuk­siin oli mah­dol­li­ses­ti ainakin osaksi johtunut tuolloin val­lin­nees­ta yleisestä lamasta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.