Background
18.9.2020asemavaltuus, työntekiän edustusvalta, oikeustoimi, oikeustoimen sitovuus, sopimus, vilpitön mieli

Laissa ei yleisesti säädetä työn­te­ki­jöi­den edus­tus­val­lan rajoista

Va­ral­li­suusoi­keu­del­li­sis­ta oi­keus­toi­mis­ta annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaan milloin jollakin toisen toimessa ollen tai muuten toisen kanssa tekemänsä so­pi­muk­sen johdosta on sellainen asema, että siihen lain tai yleisen tavan mukaan liittyy mää­rä­tyn­lai­nen kel­poi­suus toimia tämän puolesta, katsotaan hänet val­tuu­te­tuk­si tämän kel­poi­suu­den rajoissa tekemään oi­keus­toi­mia. Ase­ma­val­tuu­tet­tui­na edus­ta­vien työn­te­ki­jöi­den kel­poi­suu­den rajoja on arvioittu pää­asias­sa yleisen tavan pe­rus­teel­la. Tämä sallii vil­pit­tö­mäs­sä mielessä olevan so­pi­mus­kump­pa­nin luottaa yleisen tavan mukaisen kel­poi­suu­den ole­mas­sao­loon siinäkin ta­pauk­ses­sa, että val­tuut­ta­ja olisi antanut ase­ma­val­tuu­te­tul­le ta­van­omais­ta ra­joi­te­tum­man edus­tusoi­keu­den. Ta­van­omai­nen edus­tus­val­ta ei käsitä päämiehen kannalta poik­keuk­sel­li­sen epäe­dul­li­sia ehtoja tai muita epä­ta­val­li­sia so­pi­mus­si­säl­tö­jä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.