Background
21.9.2020asunto-osakeyhtiö, asuminen, taloyhtiö, kunnosapitovastuu, remontti, ennallistamisvelvollisuus

Ta­lo­yh­tiön kun­nos­sa­pi­to­vas­tuu­ta ja osak­kee­no­mis­ta­jan hal­lin­nas­sa olevien tilojen en­nal­lis­ta­mis­vel­vol­li­suut­ta kor­jaus­töi­den jälkeen ar­vioi­daan ns. pe­rus­ta­son pe­rus­teel­la

Mikäli osak­kee­no­mis­ta­ja vaatii kor­jaa­mis­ta parempaan tasoon kuin mihin aiempi vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa tehty korjaus on to­teu­tet­tu, hänellä on näyt­tö­vel­vol­li­suus siitä, että perustaso on muuttunut (HE 24/2009 vp, s. 83.). Rat­kai­sus­sa KKO 2009:60 asunto-osa­keyh­tiön kel­la­ri­ti­lat vas­ta­si­vat ra­ken­ta­mi­sa­jan­koh­dan eli vuoden 1938 tasoa. Korkein oikeus katsoi muun muassa, että vaikka nykyisin maa­na­lai­siin kel­la­ri­ti­loi­hin ra­ken­ne­taan huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­mat vaa­ti­muk­set täyttäviä kel­la­ri­ti­lo­ja, ei se vai­kut­ta­nut yhtiön vas­tuuseen tämän noin 70 vuotta vanhan kel­la­ri­ti­lan kunnosta eikä asunto-osa­keyh­tiö­tä voinut näil­tä­kään osin vel­voit­taa kor­jauk­siin, jotka pa­ran­tai­si­vat tilan käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.