Background
22.9.2020ositus, osituksen sovittelu, avioero, avio-oikeus, avioehtosopimus, perusteeton etu, avioliitto, kohtuuttomuus, testamentti, lahjakirja, lahja

Ositusta voidaan so­vi­tell­la

Ositusta voidaan so­vi­tell­la, jos ositus muutoin johtaisi koh­tuut­to­maan lop­pu­tu­lok­seen taikka siihen, että toinen puoliso saisi pe­rus­teet­to­mas­ti ta­lou­del­lis­ta etua. Avio­liit­to­lain 103 b §:ää kos­ke­vis­sa esitöissä (HE 62/1986, s. 67) todetaan, että koh­tuut­to­muus voi tulla kyseeseen ennen muuta ta­pauk­sis­sa, joissa omaisuus ilman so­vit­te­lua pe­rus­teet­to­mas­ti ja­kau­tui­si puo­li­soi­den kesken ilmeisen epä­ta­sai­ses­ti. Tilanne, jossa sovittelu koh­tuut­to­muu­den pe­rus­teel­la saattaa olla tarpeen, voi syntyä esi­mer­kik­si silloin, kun perheen omaisuus on kokonaan tai pää­asial­li­ses­ti jom­man­kum­man puolison omis­tuk­ses­sa ja toisen puolison avio-oikeus on suljettu pois joko avio­eh­to­so­pi­muk­sel­la taikka tes­ta­men­tis­sa tai lah­ja­kir­jas­sa, jonka pe­rus­teel­la omaisuus tai osa siitä on saatu.

Osituksen sovittelun edellytyksiä harkittaessa olisi selvitettävä, millaiseksi osituksen lopputulos kokonaisuudessaan muodostuisi ilman sovittelua. Näin ollen sovittelun edellytyksiä on harkittava ositustuloksen kokonaisarvioinnin pohjalta. Oi­keus­kir­jal­li­suu­des­sa on todettu, että sovittelun harkintakriteerien osalta eniten painoarvoa on taloudelliseen panostukseen liittyvillä kriteereillä. Kuitenkin myös puhtaalle tarveperusteelle on annettu merkitystä.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.