Background
23.9.2020työsopimuksen irtisanominen, syrjintä, ammattiyhdistystoiminta, järjestäytyminen, yhdenvertaisuus, työsopimus

Yh­den­ver­tai­suus­la­ki kieltää syrjinnän muun muassa am­mat­tiyh­dis­tys­toi­min­nan pe­rus­teel­la

Lain esitöissä (HE 19/2014 s. 66-67) lausutun mukaan syr­jin­näl­tä am­mat­tiyh­dis­tys­toi­min­nan pe­rus­teel­la tar­koi­te­taan työn­te­ki­jöi­den erilaista kohtelua eli työn­te­ki­jöi­den aset­ta­mis­ta oi­keu­det­to­mas­ti eri asemaan joko jär­jes­täy­ty­mi­sen tai jär­jes­täy­ty­mät­tö­myy­den pe­rus­teel­la. Kun näy­te­tyk­si oli tullut, että työ­nan­ta­ja oli ir­ti­sa­no­nut kaikki työn­te­ki­jän­sä, työ­nan­ta­ja ei ollut työn­te­ki­jän ir­ti­sa­noes­saan kohdellut häntä eri tavoin kuin muita työn­te­ki­jöi­tään. Vaatimus yh­den­ver­tai­suus­lain kiel­tä­mään syr­jin­tään pe­rus­tu­vas­ta hy­vi­tys­vaa­ti­muk­ses­ta hylättiin.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.