Background
30.9.2020työaika, työsopimus, työsopimuksen irtisanominen, työsopimuksen purkaminen, luvaton poissaolo, poissaolo, lyhennysvapaa, työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Työn­te­ki­jäl­lä ei ole oikeutta oma­val­tai­ses­ti ryhtyä pitämään vapaata

Korkein oikeus on rat­kai­sus­saan KKO 1992:111 ottanut kantaa ta­pauk­seen, jossa työ­nan­ta­jal­la ja työn­te­ki­jäl­lä oli ollut eri­mie­li­syyt­tä siitä, kuuluiko työn­te­ki­jäl­le työajan ly­hen­nys­va­paa­ta eli niin sanottuja pek­kas­päi­viä. Työn­te­ki­jä oli eri­mie­li­syy­des­tä huo­li­mat­ta oma­toi­mi­ses­ti ja siis ilman työ­nan­ta­jan lupaa ollut poissa työstä yli viikon pituisen ajan. Rat­kai­sus­sa Korkein oikeus toteaa "Riip­pu­mat­ta siitä, oliko työ­nan­ta­jal­la työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan ollut vel­vol­li­suus toteuttaa A:n työajan ly­hen­nys­va­paan ka­len­te­ri­vuo­den 1989 aikana vai ei, A:lla ei ole ollut oikeutta oma­val­tai­ses­ti ryhtyä pitämään vapaata" . Korkein oikeus päätyi rat­kai­sus­saan siihen, että työ­nan­ta­jal­la oli työn­te­ki­jän pois­sao­lon vuoksi oikeus purkaa työ­so­pi­mus riip­pu­mat­ta siitä, oliko työ­nan­ta­jal­la työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan vel­vol­li­suus toteuttaa työn­te­ki­jän ly­hen­nys­va­paa tämän edel­lyt­tä­mäl­lä tavalla.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.