Background
1.10.2020kiinteistönkauppa, virheilmoitus, reklamaatio

Vir­heil­moi­tus kiin­teis­tö­kau­pas­sa on tehtävä koh­tuul­li­ses­sa ajassa

Lain esitöiden mukaan maakaaren 2 luvun 25 §:n ta­voit­tee­na on, että vir­he­ti­lan­teet sel­vi­te­tään nopeasti ja läh­tö­koh­ta on, että ostajan tulee toimia ak­tii­vi­ses­ti ja huo­lel­li­ses­ti. Koh­tuul­li­seen rekla­maa­tio­ai­kaan sisältyy se, että ostaja ehtii tutkia ha­vait­se­maan­sa seikkaa ja tar­vit­taes­sa neu­vo­tel­la asian­tun­ti­jan kanssa siitä, oi­keut­taa­ko puute vaa­ti­muk­siin. Edelleen esitöissä on todettu, että ostajan tulee rekla­moi­des­saan ilmoittaa, mitä vir­heel­li­syys koskee ja kuinka se ilmenee, sekä il­moi­tet­ta­va min­kä­lai­sia vaa­ti­muk­sia hän tulee esit­tä­mään. Vaa­ti­mus­ten ei vielä tässä vaiheessa tarvitse olla yk­si­löi­ty­jä, ja vir­heil­moi­tus­ta voidaan myöhemmin täydentää.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.