Background
1.10.2020esisopimus, sovinto, kaupanvahvistaja, tuomioistuinsovittelu, kiinteistön luovutuksen muoto, kiinteistön kauppa

Tuo­miois­tuin­so­vit­te­lus­sa vah­vis­te­tus­sa so­vin­nos­sa oli kysymys kiin­teis­tön kaupan esi­so­pi­muk­ses­ta, joka olisi tullut tehdä kau­pan­vah­vis­ta­jan vah­vis­ta­ma­na - KKO:2020:75

Korkein oikeus katsoi, että kä­rä­jä­oi­keu­den vah­vis­ta­maa sovintoa, joka ei täytä kiin­teis­tön kaupan esi­so­pi­muk­sen pa­kot­ta­vaa muo­to­mää­räys­tä, on pidettävä selvästi oi­keu­den­käy­mis­kaa­ren 20 luvun 3 §:n 1 mo­men­tis­sa tar­koi­te­tul­la tavalla lain vas­tai­se­na. Kun tämä lain­vas­tai­suus oli tullut ottaa huomioon viran puolesta, Korkein oikeus katsoi, että kä­rä­jä­oi­keu­den sovinnon vah­vis­ta­mis­ta koskeva ratkaisu oli pe­rus­tu­nut il­mei­ses­ti väärään lain so­vel­ta­mi­seen. Kä­rä­jä­oi­keu­den vah­vis­ta­mas­ta so­vin­nos­ta ei ollut myöskään ero­tet­ta­vis­sa sellaista kiin­teis­tön kauppaan kuu­lu­ma­ton­ta it­se­näis­tä osaa, joka olisi tullut jättää voimaan. Näin ollen kä­rä­jä­oi­keu­den vah­vis­ta­ma sovinto oli purettava koko­nai­suu­des­saan.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.