Background
6.10.2020työaika, työnjohto, työsopimus, direktio-oikeus, työaikamääräys

Työnjohto-oikeuden alaan kuuluu se, mitä muilla työ­suh­teen ehtoja sään­nös­tä­vil­lä normeilla on jätetty mää­rää­mät­tä

Työnjohto-oikeuden laajuus riippuu käy­tän­nös­sä pitkälti siitä, mitä työ­so­pi­muk­ses­sa on sovittu. Mitä yk­si­tyis­koh­tai­sem­min osapuolet ovat mää­rän­neet työ­teh­tä­vien tai muiden työ­suh­teen ehtojen si­säl­lös­tä työ­so­pi­muk­sel­la, sitä sup­peam­man käyt­tö­alan heidän voidaan tulkita jättäneen työ­nan­ta­jan yk­si­puo­li­sel­le työnjohto-oi­keu­del­le. Vas­taa­vas­ti yleis­luon­tei­set työ­so­pi­muk­sen ehdot tai se, että jostakin asiasta on kokonaan jätetty sopimatta, kertovat siitä, että työnjohto-oikeus tulee käsittää laajasti.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.