She just left for a meeting and her desk looked like a stock photo.
7.10.2020työsopimus, työsopimuksen irtisanominen, rattijuopumus, kavallus, uudelleen sijoittaminen, vapaa-aika

Työ­nan­ta­jal­la voi olla vel­vol­li­suus selvittää, olisiko rikokseen vapaa-ajallaan syyl­lis­ty­neen työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mi­nen väl­tet­tä­vis­sä si­joit­ta­mal­la hänet muun­tyyp­pi­seen työhön

Korkein oikeus katsoi rat­kai­sus­saan KKO 2007:12 jääneen näyt­tä­mät­tä, että vuo­si­lo­man­sa aikana törkeään rat­ti­juo­pu­muk­seen syyl­lis­ty­neen ra­ta­pi­ha­kon­duk­töö­rin tekoa olisi ollut pidettävä työ­so­pi­mus­lain 7 luvun 2 §:n 5 mo­men­tis­sa tar­koi­te­tul­la tavalla niin vakavana rik­ko­muk­se­na, ettei työ­nan­ta­jal­ta ollut voitu koh­tuu­del­la edel­lyt­tää so­pi­mus­suh­teen jat­ka­mis­ta. Näin ollen työ­nan­ta­jal­la oli ollut työ­so­pi­mus­lain 7 luvun 2 §:n 4 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu vel­vol­li­suus selvittää, olisiko ir­ti­sa­no­mi­nen ollut väl­tet­tä­vis­sä si­joit­ta­mal­la työn­te­ki­jä muun­tyyp­pi­seen työhön.  Rat­kai­sus­saan KKO:2020:74 Korkein oikeus puo­les­taan katsoi, että törkeästä ka­val­luk­ses­ta tuomitun ta­lous­sih­tee­rin syyksi luettu menettely muodosti niin vakavan työ­suh­tee­seen liittyvän rik­ko­muk­sen, ettei työ­nan­ta­jal­ta voitu koh­tuu­del­la edel­lyt­tää so­pi­mus­suh­teen jat­ka­mis­ta. Työ­nan­ta­jal­la ei siten ollut vel­vol­li­suut­ta selvittää mah­dol­li­suuk­sia sijoittaa ta­lous­sih­tee­ri muuhun työhön.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.