The Time
9.10.2020palkka, palkkasaatava, työpalkkasaatavan vanhentuminen, työsopimus

Palk­ka­saa­ta­va raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa työ­suh­teen päät­ty­mi­ses­tä

Työ­so­pi­mus­lain 13 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan työn­te­ki­jän palk­ka­saa­ta­va vanhentuu viiden vuoden kuluttua erään­ty­mis­päi­väs­tä. Pykälän 3 momentin mukaan työ­suh­teen päätyttyä 1 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu saatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Jos kuitenkin työn­te­ki­jän saatavan pe­rus­tee­na olevia työ­eh­to­so­pi­muk­sen mää­räyk­siä on pidettävä ilmeisen tul­kin­nan­va­rai­si­na, saatava vanhentuu kuten 1 mo­men­tis­sa säädetään. Työ­suh­teen päätyttyä nou­da­tet­ta­vaa lyhyttä kahden vuoden kan­ne­ai­kaa on pe­rus­tel­tu tarpeella saada riita-asiat rat­kais­tuik­si mah­dol­li­sim­man nopeasti (HE 157/2000 vp s. 128). Tul­kin­nan­va­rai­sia työ­eh­to­so­pi­muk­sen mää­räyk­siä koskevaa pidempää van­hen­tu­mi­sai­kaa on pe­rus­tel­tu muun muassa me­net­te­ly­ta­pa­sään­nök­sil­lä (TaVM 28/2002 vp).

Ks. myös KKO 2011:85 ja  KKO:2020:76.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.