Background
15.10.2020työsopimuksen irtisanominen, varoitus

Va­roi­tuk­sen ja ir­ti­sa­no­mi­sen välillä on oltava asial­li­nen ja ajallinen yhteys

Asial­li­nen yhteys ei vält­tä­mät­tä tarkoita sitä, että varoitus on annettu sa­man­kal­tai­ses­ta moi­tit­ta­vas­ta me­net­te­lys­tä, vaan yhteys voi ilmetä myös muulla tavalla. Oi­keus­käy­tän­nös­sä ajal­li­ses­ti ainakin noin vuoden vanhoihin va­roi­tuk­siin on katsottu sään­nön­mu­kai­ses­ti voitavan vedota, mutta myös tätä vanhemmat va­roi­tuk­set on voitu ottaa huomioon, mikäli niiden syillä on ollut asial­li­nen yhteys työ­suh­teen päät­tä­mis­pe­rus­tee­seen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.