Background
19.10.2020lapsen elatus, yksityiselämän suoja, oikeuden väärinkäyttö, isyys, ihmisoikeudet, ihmisoikeussopimus, avioliitto

Mies voi olla lapsen ju­ri­di­se­na isänä ela­tus­vel­vol­li­nen lapseen nähden, vaikka hän ei olekaan tämän bio­lo­gi­nen isä

Ho­vioi­keus ei va­paut­ta­nut miestä ela­tus­vel­vol­li­suu­des­ta avio­lii­ton aikana syn­ty­neel­le lapselle. Ho­vioi­keus katsoi, ettei ela­tusa­vun vah­vis­ta­mi­sen voitu katsoa louk­kaa­vaan ela­tus­vel­vol­li­sen yk­si­tyi­se­lä­män suojaa. Ela­tus­a­pua koskevan kanteen nos­ta­mis­ta ei voitu myöskään pitää sel­lai­se­na oikeuden vää­rin­käyt­tö­nä, että kanne olisi tullut sillä pe­rus­teel­la hylätä.

Helsingin hovioikeuden 15.10.2020 antama tuomio ei ole lainvoimainen.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.